Төлбөр ба логистик

ТӨЛБӨРИЙН АРГА: RMB, T/T, L/C.
ТЭЭВЭРЛЭХ АРГА: ТЭНГЭР, ГАЗАР.

арга зам